สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

เศรษฐกิจทิเบตแข็งแกร่ง จีดีพีโตสองหลักติดต่อกัน 24 ปี!

เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีสถิติการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี (GDP) ในระดับเลขสองหลักติดต่อกันมานาน 24 ปี และคาดว่าปีนี้ทิเบตจะยังสามารถรักษาทิศทางการเติบโตดังกล่าวไว้ได้หลังอัตราการขยายตัวช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 10.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี

ในช่วงหกเดือนแรกที่ผ่านมา จีดีพีของทิเบตแตะหลัก 55,540 ล้านหยวน (ราว 277,700 ล้านบาท) โดยรายได้ส่วนบุคคลสุทธิของพลเรือนเขตเมืองและเขตชนบทอยู่ที่ 15,292 หยวน (ราว 76,740 บาท) และ3,210 หยวน (ราว 16,050 บาท) เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ และ 13.9 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับเมื่อเทียบปีต่อปี

ส่วนมูลค่าเพิ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ที่ 3,950 ล้านหยวน (ราว 19,750 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 14.1 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายปลีกสินค้าบริโภคทั้งหมดอยู่ที่ 24,000 ล้านหยวน (ราว 120,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 14.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี

ทั้งนี้ ทิเบตได้เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งด้วยการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บุกเบิกแหล่งทรัพยากร สร้างอุตสาหกรรม และกระตุ้นความเป็นเมือง โดยปัจจุบันมีถนนหลวงยาวกว่า 82,100 กิโลเมตร และเที่ยวบินเชื่อมโยงทิเบตกับ 41 เมืองในจีนและต่างประเทศ

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น