สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

เศรษฐกิจซบเซา รัฐปราบทุจริต กระทบยอดขายสินค้าฟุ่มเฟือยในจีน

ดีลอยท์ (Deloitte) บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก เปิดเผยว่ายอดขายของบริษัทสินค้าฟุ่มเฟือยรายใหญ่ในจีนและฮ่องกงได้ลดลง 2.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบปีต่อปี ในปี 2015 ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลกลาง

แต่ปริมาณความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือยยังทรงตัวมั่นคงในหมู่ชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวของจีน เนื่องจากพวกเขายังคงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและแสดงออกถึงสถานะทางสังคมผ่านรายได้ส่วนบุคคลที่ไต่สูงขึ้น

ปัจจุบันราคาสินค้าฟุ่มเฟือยในตลาดจีนกำลังปรับตัวลงสู่ระดับเดียวกับตลาดโลกเช่นเดียวกับตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) แห่งอื่นๆ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นผู้บริโภคชาวจีนหันมาซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยภายในประเทศเพิ่มขึ้น

รายงานระบุอีกว่า เกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกเกิดขึ้นจากผู้บริโภคที่อยู่ระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะผู้บริโภคจากตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่พบได้ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (Mature markets) มากกว่า

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น