สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

หมู่บ้านในจี๋หลินพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกเห็ดหูหนู ช่วยชาวบ้านพ้นจน

หลายปีมานี้ จีนได้ทุ่มเทกำลังผลักดันงานช่วยเหลือชาวชนบทให้หลุดพ้นจากความยากจน ด้วยการพัฒนากิจการที่เป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของแต่ละหมู่บ้าน

หมู่บ้านลี่ซิน เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านยากจนในจีน ตั้งอยู่ในมณฑลจี๋หลินิ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เพื่อที่จะช่วยให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากสภาพดังกล่าวเจ้าหน้าที่รัฐประจำท้องถิ่นจึงได้เข้าไปช่วยทำการศึกษาและพัฒนาความได้เปรียบของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ถือการเพาะปลูกเป็นหลัก ซึ่งก็เกิดเป็นโครงการการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกเห็ดหูหนู สร้างรายได้จากการเก็บเห็ดหูหนูขายให้เกษตรกร

เห็ดหูหนูเป็นหนึ่งในสินค้าท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เนื่องจากให้ผลเก็บเกี่ยวที่ดี สร้างรายได้พอสมควรให้กับเกษตรกร จึงเป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย
ขณะนี้ในมณฑลจี๋หลิน ยังคงมีหมู่บ้านยากจนที่มีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านลี่ซินอีกจำนวนไม่น้อย ที่กำลังเร่งพัฒนาจุดเด่นและความได้เปรียบของหมู่บ้านตนเองเพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในท้องถิ่น

เครดิต: China Face

แสดงความคิดเห็น