สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

ปักกิ่งจ่อคุมปริมาณ เน้นคุณภาพ “จักรยานแชร์ใช้”

โจวเจิ้งอี๋ว์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการขนส่งเทศบาลนครปักกิ่ง เปิดเผยว่านครหลวงวางแผนจำกัดปริมาณรถจักรยานแชร์ใช้ รวมถึงกำหนดแนวทางการพัฒนา ข้อบังคับการจอด ความปลอดภัย และการจัดการในเร็วๆ นี้ โดยผู้ให้บริการจะต้องจัดทำราวจอดดิจิทัลเพื่อการจอดอย่างเป็นระเบียบ

นอกจากนั้นจะมีการทำงานร่วมกับบริษัทอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างระบบการจัดการขนส่งอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรทุกประเภทอย่างตรงเวลา และปักกิ่งยังวางแผนรวบรวมข้อมูลช่องจอดกว่าสามล้านช่องให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อการใช้งานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ปัจจุบันกรุงปักกิ่งมีสตาร์ทอัพ 13 รายที่ให้บริการจักรยานแชร์ใช้ และมีจักรยานแชร์ใช้อยู่ในการใช้งานกว่า 1.6 ล้านคัน

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น