สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

นักศึกษาจีนต้องปลูกหัวไชเท้าให้รอด มิฉะนั้นเรียนไม่จบ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในหางโจวออกกฏว่านักศึกษาจะต้องลงพื้นที่จริง ปลูกหัวไชเท้าหรือมันสำปะหลังและออกแบบเป็นวิชาบังคับสำหรับทุกคน ถ้านักศึกษาคนไหนปลูกผลผลิตไม่รอดก็เท่ากับเรียนไม่จบ ทำเอานักศึกษาในมหาลัยไม่กลัวร้อนกลัวหนาว ถวายชีวิตป้องกันดูแลพืชที่ตนเองปลูกอย่างสุดชีวิต นอกจากนี้ทางมหาลัยยังเชิญเกษตรกรที่มีความชำนาญในการเพาะปลูกมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาอีกด้วย ทางมหาลัยเผยว่า จุดประสงค์ที่ให้นักศึกษาลงมาเพาะปลูกเพื่อที่จะกระตุ้นให้นำนักศึกษานำความรู้มาใช้ได้จริง ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ในตำรา

แสดงความคิดเห็น