สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

จีนเปิดตัวเครื่องตรวจเอดส์ตามมหาลัยต่างๆ

มหาวิทยาลัยในปักกิ่งเปิดตัว เครื่องจำหน่ายที่ตรวจสอบ HIV เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันตรวจโรค ในกรณีที่ติดเชื้อก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในช่วงวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชิงฮวาได้ทดสอบใช้เครื่องจำหน่ายที่ตรวจHIVทางปัสสาวะแบบไม่ระบุชื่อ ที่ตรวจปัสสาวะนี้สามารถรู้ผลได้ภายใน10วันค่ะ ชุดเครื่องตรวจสอบนี้ปกติขายในราคา 298 หยวน(1,500บาท)แต่ในวิทยาลัยขายเพียงราคา 30 หยวน(150บาท)ค่ะ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ประเทศจีนพัฒนาไปไกลมากค่ะ แอดอยากให้ที่ประเทศไทยมีบ้างจังเลย ประโยชน์เพื่อให้คนที่ไม่กล้าไปตรวจกับหมอ หันมาตรวจด้วยตัวเองค่ะ

แสดงความคิดเห็น