สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

จีนออกนโยบาย “รายชื่อเชิงลบ” ดูแลการลงทุนจากต่างประเทศ

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (28 มิ.ย. 2017) จีนได้ประกาศจะใช้แนวทางบริหารจัดการ “รายชื่อเชิงลบ” สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศใหม่ รวมถึงการเปิดแผนกเพิ่มเติม และการผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับธุรกิจต่างชาติ

คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมเป็นต้นไป “รายการเชิงลบ” ที่ระบุรายชื่อของแผนกหรือธุรกิจที่ถูกปิดหรือจำกัดวงเงิน จะถูกจัดทำขึ้นในระดับนานาชาติ

โดยก่อนหน้านี้จีนได้ทดลองใช้แนวทางดังกล่าวในบางแห่งแล้ว ซึ่งช่วยให้การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาล มีเพียงแค่แผนกหรือธุรกิจบางแห่งเท่านั้นที่มีรายชื่ออยู่ใน “รายการเชิงลบ” ที่จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติ

การดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศสามารถเข้าถึงระบบขนส่งผู้โดยสารผ่านทางหลวงของจีน อุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะหายากบางประเภท ตลอดจนการผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟและน้ำมันปรุงอาหาร

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น