สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

จีนกุม “โครงข่ายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า” ใหญ่สุดในโลก

การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid) ได้สร้างโครงข่ายสถานีชาร์จสำหรับยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยระบบออนไลน์ที่ช่วยระบุตำแหน่งเสาชาร์จและชำระเงิน โดยระบบถูกใช้งานมานานหนึ่งปีครึ่ง เชื่อมโยงเสาชาร์จกว่า 167,000 ต้น ซึ่งมีผู้ขับขี่เข้าไปใช้งานเกือบ 17 ล้านครั้งแล้ว

ทั้งนี้เสาชาร์จมากกว่า 45,000 ต้นเป็นของการไฟฟ้าฯ ส่วนที่เหลือเป็นของผู้ให้บริการภาคเอกชน 17 ราย ซึ่งได้รับการเชื้อเชิญให้ร่วมลงทุนสร้างสถานีชาร์จตั้งแต่ปี 2014 โดยตลอดสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฯ ได้สร้างสถานีชาร์จ 5,526 แห่งและเสาชาร์จ 40,000 ต้น ครอบคลุม 121 เมืองใน 16 มณฑล

ภายในปี 2020 การไฟฟ้าฯ วางแผนสร้างเสาชาร์จเพิ่มอีก 120,000 ต้น เพื่อขยายความทั่วถึงไปยัง 202 เมืองทั่วประเทศ และลดระยะห่างระหว่างสถานีชาร์จแต่ละแห่งลงจาก 50 กิโลเมตรเหลือไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้น

มีการคาดการณ์ว่าสถานีชาร์จฯ และตลาดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านหยวน หรือราวหนึ่งล้านล้านบาทภายในปี 2020

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น