สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

การงีบหลับแค่ 30 นาที ช่วยส่งผลทำให้ชีวิต มีความสุขขึ้นได้เป็นอย่างมาก!!

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าการงีบหลับแบบสั้นๆ นั้นมันมีความเชื่อมโยงกันกับความสุขของมนุษย์…
การนอนหลับยาวนั้นจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว แต่ปัจจุบันก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก และได้ผลว่าการงีบหลับเป็นระยะสั้นๆ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่ดีกับร่างกาย ศาสตราจารย์ Richard Wiseman จากมหาวิทยาลัย University of Hertfordshire กล่าวว่า “จากงานวิจัยชิ้นก่อน ได้แสดงให้เห็นว่าการงีบหลับเป็นเวลาน้อยกว่า 30 นาที จะช่วยให้คุณมีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าการงีบหลับจะส่งผลให้คุณมีความสุขมากขึ้นอีกด้วย ในทำนองเดียวเดียวกัน ยิ่งงีบหลับยาวเท่าไหร่ก็จะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงทางสุขภาพ และนี่ก็เป็นการคาดหวังถึงบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้”


งานวิจัยนี้ดำเนินการโดย Edinburgh International Science Festival ด้วยการถามคำถามทางจิตวิทยากับผู้ให้ความร่วมมือมากกว่า 1,000 คน ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ ที่เป็นคำถามเกี่ยวกับการงีบนิสัยในการงีบหลับ พบว่าคนที่เป็นนักงีบหลับจะมีคะแนนความสุขที่สูงกว่าคนที่ไม่ชอบงีบ โดยคนที่งีบหลับน้อยๆ ในตอนกลางวันได้คะแนนความสุขเฉลี่ยที่ 3.67 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม คนไม่งีบได้คะแนน 3.52 และคนงีบหลับนานกว่านั้นได้ 3.44 คะแนน

Credit : catdumb.com / independent.co.uk

แสดงความคิดเห็น