สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

สถานีโทรทัศน์ไทย ซีซีทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรก และแห่งเดียวที่ผลิตรายการ

แบบสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาจีน โดยการวางผังรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของทั้งสองกลุ่มหลักคือ กลุ่มของคนไทยที่สนใจเรื่องของประเทศจีน และกลุ่มของคนจีนพักอาศัยในประเทศไทย  โดยทุกรายการจะเป็นการให้ความรู้ ความบันเทิง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพจากทีมบริหาร ทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง รวมถึงการจับมือกับสื่อระดับแถวหน้าด้วยกันจากทั้งสองประเทศ ความร่วมมือกันขององค์กรระดับมหภาคทั้งจากประเทศไทย และประเทศจีน เพื่อนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและรวดเร็ว
ไทย ซีซีทีวี ออกอากาศในระบบที่มีความคมชัดสูง(HD) ทั้งในส่วนของอุปกรณ์และระบบออกอากาศ มีการวางระบบให้สามารถ Simulcast (ผังคู่ขนาน) ออกอากาศพร้อมกันกับช่องทีวีในประเทศจีนได้ในทันที มีการวางระบบที่รองรับการออกอากาศสดในทุก PlatForm ห้องควบคุมการออกอากาศที่ทันสมัยใช้ระบบ Animation 3D Graphic ลักษณะการจัดเก็บไฟล์งานที่ออกอากาศไปแล้วอย่างมีระบบ มีสตูดิโอที่ใช้ในการผลิตรายการที่มีมากถึง 3 สตูดิโอ วางระบบ Virtual ในการผลิตรายการเพื่อตอบโจทย์รายการได้ทุกสถานการณ์