สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

อลังการงานสร้าง!! จีนเริ่มสร้าง “โรงไฟฟ้าพลังน้ำใหญ่สุดอันดับสองของโลก”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จีนได้เริ่มการก่อสร้างสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำป๋ายเฮ่อทาน (白鹤滩) ซึ่งคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกเมื่อสร้างเสร็จ บนแม่น้าจินซาที่ตั้งอยู่ตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง คร่อมพื้นที่มณฑลเสฉวนและมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

โครงการป๋ายเฮ่อทานซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 16 ล้านกิโลวัตต์ จะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 60,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในแต่ละปี เท่ากับสองในสามของการใช้ไฟฟ้าในนครหลวงปักกิ่งเมื่อปี 2015 โดยกำหนดเริ่มการผลิตในปี 2021 และจะเดินเครื่องเต็มกำลังในสิ้นปี 2022

นอกจากนั้นเขื่อนป๋ายเฮ่อทานที่มีความสูง 300 เมตร ยังสามารถจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาด 430,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 91 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำจินซาอีกด้วย
อย่างไรก็ดี ประชาชนเกือบหนึ่งแสนคนในเสฉวนและยูนนาน จะต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อเปิดทางให้กับโครงการขนาดมหึมาแห่งนี้

ป๋ายเฮ่อทาน หนึ่งในสี่สถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณตอนปลายของแม่น้ำจินซา จัดเป็นสถานีลำดับที่สองต่อจากโรงไฟฟ้าอูตงเต๋อ (乌东德) ซึ่งกำลังก่อสร้างในปัจจุบัน ส่วนโรงไฟฟ้าซีลั่วตู้ (溪洛渡) และโรงไฟฟ้าเซี่ยงเจียป้า (向家坝) เปิดใช้งานแล้วในปี 2013 และ 2012 ตามลำดับ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสี่แห่งที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมกันมากกว่า 46 ล้านกิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 190,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของเขื่อนสามผาที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในเวลานี้

หลู ฉุน ประธานบริษัทเขื่อนสามผากล่าวว่า ป๋ายเฮ่อทานมีความสำคัญต่อการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำแยงซีเกียง และการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานของประเทศ โดยป๋ายเฮ่อทานจะเทียบเท่าการใช้ถ่านหินมาตรฐานเกือบ 20 ล้านตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 52 ล้านตันต่อปี

เดรดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น