สถานีโทรทัศน์ ไทยซีซีทีวี

THE LEADING CHINESE MEDIA IN THAILAND

สิงห์อมควันลดแล้ว 2 แสนราย! หลังปักกิ่งแบนบุหรี่ในที่สาธารณะ 2 ปี

สมุดปกขาวที่ออกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (26 ก.ค.60) รายงานว่า ปี 2016 ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นปีที่ 2 หลังเริ่มการแบนบุหรี่ ปริมาณผู้สูบบุหรี่ในกรุงปักกิ่งลดจำนวนลง

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวรายงานว่า พลเมืองปักกิ่งอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่มีจำนวน 22.3% ซึ่งลดลง 1.1% จากปี 2014 หมายความว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลงราว 200,000 คน

ส่วนอัตราการเลิกบุหรี่ปี 2016 อยู่ที่ 16.8% ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ (คิดจากเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเลิกบุหรี่ระหว่างช่วงการสำรวจ) เพิ่มสูงขึ้น 1.9% จากปี 2014
นอกจากนี้ 15.5% ของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการสำรวจเปิดเผยว่าพวกเขาตั้งใจจะเลิกบุหรี่ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งเคยมีผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในวัยบรรลุนิติภาวะมากกว่า 4 ล้านคน แต่เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2015 กรุงปักกิ่งได้ผลักดันนโยบายที่ได้ชื่อว่าเป็น “การแบนบุหรี่ที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์” โดยห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารสาธารณะ ที่ทำงาน และในระบบขนส่งมวลชน

ปัญหาการสูดดม “ควันบุหรี่มือสอง” ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีผู้ใหญ่ที่ทำงานในอาคารสาธารณะ 20% ที่ต้องสูดดมควันบุหรี่มือสอง ลดลงถึง 15.7% จากปี 2014 หมายความว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองน้อยลงราว 280,000 คน

เกาเสี่ยวจวิ้น โฆษกคณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว เผยในงานแถลงข่าวสมุดปกขาวว่า สำหรับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกด้วยตัวเองไม่ได้ สามารถขอรับการรักษาได้ที่ฝ่ายเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล 10 แห่งที่ทางกรุงปักกิ่งได้ประสานไว้ เพื่อเลิกบุหรี่ทีละน้อยภายใต้การดูแลของแพทย์

นอกจากนี้ทางสาธารณสุขกรุงปักกิ่งยังมีแผนจะจัดการแข่งขันเลิกบุหรี่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชาวเมืองให้เลิกบุหรี่อีกด้วย

เครดิต: Xinhua News

แสดงความคิดเห็น